Herroepings­formulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

AAN:
Nayan
Pittemsestraat 58d
8850 Ardooie (Belgium)
Fax : +32 51 696 837
customer.care@samsonite.com

Ik/wij(**) deel/delen(**) u hierbij mede dat ik/wij(**) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering(**) van de volgende dienst(**) herroep/herroepen(**).

(**) Doorhalen wat niet van toepassing is.