Please keep the box.
 
Warning sign

Gelieve de omdoos te bewaren voor het geval u het product wenst te retourneren.

   

Gelieve deze e-mail goed te bewaren. Deze geldt namelijk als garantiebewijs.

Aarzel niet ons te contacteren, mocht u vragen of suggesties hebben. Gelieve uw bestelnummer te vermelden, zodat we uw aanvraag vlot kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Klantendienst
www.samsonite.nl

E-mail : customer.care@samsonite.com
Tel: +31 207 956 561
Fax: +32 51 696 837
Kantooruren: 8u – 18u GMT+1 / Maandag – Vrijdag

Als uw bestelling tijdgevoelig is, gelieve gebruik te maken van onze Express leveringsdienst. Onze standaard en gratis leveringsmethode geeft geen garantie op een vaste aankomstdatum. Een kleine vertraging is altijd mogelijk.

 
   

Retour formulier

Gelieve de retour procedure te volgen zoals hieronder beschreven indien u goederen terugstuurt volgens punt 9 of wanneer Samsonite akkoord gaat met een retour. U mag deze procedure ook volgen voor de uitoefening van uw recht van herroeping.
Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

Stap 1: Vul het retour formulier in en wij zullen u een retour nummer en verdere instructies per email toesturen.
Stap 2: verpak het product dat u wenst terug te sturen (enkel ongebruikte en onbeschadigde zaken, in originele verpakking met de authentieke labels, accessoires, gebruiksinstructies en garantiecertificaten). De originele verpakking zorgt ervoor schade te vermijden tijdens het terugsturen.
Stap 3: druk het retouretiket af en kleef het op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriernaam);
Stap 4: mocht u vragen hebben na Stap 3, aarzel niet om ons te contacteren. Indien geen vragen, dan dient u de goederen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 14 dagen nadat u uw retour verzoek aan ons hebt gemeld naar ons terug te sturen.
Stap 5: Indien u niet aan alle eisen voor een terugbetaling hebt voldaan, zullen wij u via e-mail op de hoogte brengen waarom we de terugbetaling niet binnen 14 dagen kunnen goedkeuren.

Verkoop op afstand – recht van herroeping

Er geldt geen herroepingsrecht bij gepersonaliseerde items. U kan uw recht van herroeping uitoefenen bij Samsonite voor ongebruikte goederen.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, (ii) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (E-Shopinvest, Pittemsestraat 58d, 8850 Ardooie (Belgium), Tel : +31 207 956 561, Fax : +32 51 696 837, Email : customer.care@samsonite.com) via een ondubbelzijdige verklaring (bv schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht; U kan ook een verklaring afleggen door gebruik van het retour formulier op onze website (en wij moedigen het gebruik van het retourformulier aan als meest efficiente manier om uw herroepingsrecht uit te oefenen). Indien u deze optie gebruikt dan sturen wij u de bevestiging van de ontvangst van uw herroeping onverwijld toe op een duurzame gegevensdrager (bv per e-mail).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat ogenblik hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij brengen de waardevermindering in rekening die het gevolg is van alles wat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij halen de goederen bij u op zoals beschreven in het retour formulier, en dragen de hieraan verbonden kosten. Gelieve de goederen niet op eigen initiatief terug te zenden anders dan zoals beschreven in het Retour Formulier; mocht u dit toch doen dan gebeurt dit op uw eigen kosten en risico.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

Verkoopsvoorwaarden